Årsmøte i Bamble Golfklubb

På grunn av Covid-19 situasjonen vil årsmøte i Bamble Golfklubb bli gjennomført digitalt ved hjelp av Microsoft Teams denne gangen. Møte avholdes digitalt med Microsoft Teams, Onsdag 03.03.2021 Kl. 19.00.

Innkalling til Årsmøte i Bamble Golfklubb

I år må vi ha påmelding til årsmøte for å få sendt ut informasjon om møtet. Alle som er påmeldt vil senest dagen før møte motta en e-post med link til møte, samt instruksjoner om hvordan det gjøres.

Onsdag 03.03.2021 Kl. 19.00.
Møte avholdes digitalt med Microsoft Teams.

Påmelding til årsmøte gjør du her: Påmelding Årsmøte Bamble Golfklubb 

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet.
Dine forslag kan du registrere her:
Forslag til årsmøte 2021.

Dagsorden:
Åpning
1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av dagsorden / Saksliste.
3. Valg av møte leder referent.
4. Valg av protokollunderskrivere.
5. Styrets Årsberetning og regnskap for 2020.
6. Saker fremmet av medlemmer og styret.
7. Fastsettelse av kontingent.
8. Budsjett og planer 2021.
9. Valg.

De som har sendt inn påmelding til årsmøte vil få tilsendt en e-post med link til dokumentene.
Melder du deg på i dag, så er linken i e-posten du mottar som bekreftelse for påmeldingen.