Årsmøte i Bamble Golfklubb

28.02.22 – Rettet en skrivefeil i Årsberetningen
23.02.22 – Årsberetning tilgjengelig.
Årsmøte i Bamble Golfklubb avholdes Onsdag 02.03.2022 Kl. 19.00, på Telemarksvingen Kafe.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslag kan sendes på e-post til: leder@bamblegolfklubb.no.

Dagsorden:
Åpning
1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av dagsorden / Saksliste.
3. Valg av møte leder referent.
4. Valg av protokollunderskrivere.
5. Styrets Årsberetning og regnskap for 2021.
6. Saker fremmet av medlemmer og styret.
7. Fastsettelse av kontingent.
8. Budsjett og planer 2022.
9. Valg.

Saksdokumenter til årsmøte:

Innkommende forslag: Ingen