Årsmøte i Bamble Golfklubb.

22.02.2023 – Dokumenter til årsmøte er nå lagt ut og kan lastes ned.

Årsmøte i Bamble Golfklubb avholdes Onsdag 01.03.2023 Kl: 19.00, på Telemarksvingen Kafe.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslag kan sendes på e-post til: leder@bamblegolfklubb.no.

Dagsorden:
Åpning
1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av dagsorden / Saksliste.
3. Valg av møte leder referent.
4. Valg av protokollunderskrivere.
5. Styrets Årsberetning og regnskap for 2022.
6. Saker fremmet av medlemmer og styret.
7. Fastsettelse av kontingent.
8. Budsjett og planer 2023.
9. Valg.

Styret
Bamble Golfklubb

Saksdokumenter til årsmøte: