Årsmøte i Bamble Golfklubb

Årsmøte i Bamble Golfklubb avholdes Onsdag 26.02.2020 Kl: 19.00, på Telemarksvingen Kafe.

19.02.20 – Saksdokumenter til årsmøte er lagt ut (se nederst).

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Forslag kan sendes på e-post til: leder@bamblegolfklubb.no.

Dagsorden:
Åpning
1. Godkjenning av innkalling.
2. Godkjenning av dagsorden / Saksliste.
3. Valg av møte leder referent.
4. Valg av protokollunderskrivere.
5. Styrets Årsberetning og regnskap for 2019.
6. Saker fremmet av medlemmer og styret.
7. Fastsettelse av kontingent.
8. Budsjett og planer 2020.
9. Valg.

Saksdokumenter til årsmøte: