Årsmøteprotokoll 2023 – Bamble Golfklubb

Årmøte i Bamble Golfklubb ble avholdt 1. mars 2023 på telemarsvingen Veikro