Banen er stengt.

Bamble Golfklubbe er klare til å åpne banen, men vil solidarisk følge de retningslinjer og anbefalinger som blir gitt av Norges Golfforbund og Norges Idrettsforbund.

Norges Golfforbund anbefaler at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.

Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle omkring oss og at golfen skal være med å tydeliggjøre alvoret i situasjonen og de beslutninger som er fattet av overordnede myndigheter.

Se også pressemeldinger/informasjon fra Norges Idrettsforbund:
All idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virking (12.03.20).

Det vil komme ytterligere informasjon fra NGF etter hvert som ting utvikler seg og avklaringer blir gjort. Forøvrig viser vi til myndighetenes anbefalinger.