Lokale regler for Bamble Golfklubb

 1. Steiner i bunker er flyttbare hindringer (Se regel 24-1).
 2. Droppsone på hull 8 Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i vannhindret (angi området), kan spilleren;
  (i)    fortsette etter regel 26; eller
  (ii)   som en tilleggsmulighet, med ett straffeslag droppe en ball i droppsonen.
 1. Maurtuer defineres som grunn under reparasjon (GUR) (Se regel 25-1).
 1. Luftledning: Hvis en ball treffer en luftledning eller stolpen som luftledningen tilhører eller festeanordninger til stolpen under spill på hull 1, 2 eller 5, skal slaget annulleres og spilleren skal uten straff spille en ball på stedet så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble spilt (Se regel 20-5).
 1. Distansemerker er uflyttbar hindringer (Se regel 24-2).
 1. Avstandsmåler: For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 14-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.
  STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3
  Matchspill – Diskvalifikasjon; Slagspill – Diskvalifikasjon.
 1. Plugget ball: Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet – se side 131 og 132 i regelboken.
 1. Veier, stier og dreneringsgrøfter: Veier og stier med kunstig overflate (utenom vei i pkt. 9) samt gruslagte dreneringsgrøfter er uflyttbar hindringer (Se regel 24-2).
 1. Utenfor bane /out of bounds (OB): Vei fra utslagsted hull 5 til maskinhuset (se banekart på scorekort) er utenfor banen.
 1. Miljøområdet (MVO): Naturreservat langs hull 4 er miljøområde, markert med røde staker med grønn topp. Området er definert som sidevannhinder (regel 26-1), og ball må spilles eller droppes etter alternativ a, b eller c. Spill fra miljøområdet er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å lete etter ball innenfor grensene til naturreservatet (merket med offentlig skilt).
 1. Fjell i dagen på kortklippet område: Fjell og store steiner på kortklippet område betraktes som grunn under reparasjon og fritak tas etter regel 25-1
 1. Grunn under reparasjon. Arbeidsområde inklusive vann på hull 1 og 9 anses som GUR. (Se regel 25-1)
 1. Midlertidig treningsområde (Se regel 33-2c): Før runden er det tillatt å trene på og rundt green på hull 9. 

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull; Slagspill – to slag.

Banemerking

Utenfor banen:                                                                   Hvite merker/staker
Grunn under reparasjon:                                                  Blå staker eller blå/hvite linjer
Grunn under reparasjon med spilleforbud:                  Blå staker med hvit topp
Vannhindre:                                                                         Gule staker eller merker
Sidevannhindre:                                                                  Røde staker eller merker
150-metersmerker:                                                            Sorte – gule staker
Avstandsangivelser på fairway:                                       Hvite – 200m, gule – 150m, røde – 100m

Avstandsangivelser er til midt av puttinggreenen.