Lokale regler for Bamble Golfklubb

1. Steiner i bunker er flyttbare hindringer (Se regel 15.1).

2. Droppesone på hull 8 Hvis en ball er i eller det er kjent eller så godt som sikkert at en ball som ikke har blitt funnet er i vannhinderet (angi området), kan spilleren;
a) fortsette etter regel 17.1; eller
b) som en tilleggsmulighet, med ett straffeslag droppe en ball i droppesonen.

3. Maurtuer defineres som unormale baneforhold (Se regel 16.1).

4. Luftledning: Hvis en ball treffer en luftledning eller stolpen som luftledningen tilhører eller festeanordninger til stolpen under spill på hull 1, 2 eller 5, skal slaget annulleres og spilleren skal uten straff spille en ball på stedet så nær som mulig hvorfra den opprinnelige ballen sist ble spilt.

5. Distansemerker er uflyttbare hindringer (Se regel 16.1).

6. Avstandsmåler: For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Hvis en spiller under en fastsatt runde bruker et utstyr for måling av avstander som er laget for å beregne eller måle andre forhold som kan påvirke hans spill (for eksempel helling, vindstyrke, temperatur etc.) bryter spilleren regel 4-3, hvor straffen er diskvalifikasjon, uavhengig av hvorvidt en slik tilleggsfunksjon faktisk er brukt.
STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 4-3:
Straff for første brudd etter en enkeltstående handling eller relaterte handlinger:
Matchspill – Tap av hull; Slagspill – Diskvalifikasjon

Straff for andre brudd ikke relatert til første brudd: Diskvalifikasjon.
Denne straffen gjelder selv om forholdene rundt bruddet var helt forskjellig fra bruddet som resulterte i den første straffen.

7. Plugget ball: Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet.

8. Veier, stier og dreneringsgrøfter: Veier og stier med kunstig overflate (utenom vei i pkt. 9) samt gruslagte dreneringsgrøfter er uflyttbare hindringer (Se regel 16-1).

9. Utenfor bane /out of bounds (OB): Vei fra utslagssted hull 5 til maskinhus (se banekart på scorekort) er utenfor banen.

10. Miljøområdet (MVO): Naturreservat langs hull 4 er miljøområde, markert med røde staker med grønn topp. Området er definert som straffeområde (regel 2.2b) og fritak med straff må tas etter regel 17.1d punkt 3). Spill fra miljøområdet er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å lete etter ball innenfor grensene til naturreservatet.

11. Grunn under reparasjon (regel 16-1). Fjell og store steiner på kortklippet område, samt hjulspor etter maskiner betraktes som unormale baneforhold og fritak tas etter regel 16.1.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull; Slagspill – to slag.

Banemerking

Utenfor banen:                                                        Hvite merker/staker
Unormale baneforhold:                                         Blå staker eller blå/hvite linjer
Unormale baneforhold med spilleforbud:         Blå staker med hvit topp
Straffeområde:                                                        Gule eller Røde staker eller merker
150-metersmerker:                                                 Sorte – gule staker
Avstandsangivelser på fairway:                            Hvite – 200m, gule – 150m, røde – 100m

Avstandsangivelser er til midt av
puttinggreenen.