Bestilling av starttid på Bamble Golfklubb.

Vil minne om at Corona pandemien fortsatt ikke er over og at det for tiden er mange som vil spille.
Derfor gjelder følgende bestemmelser fortsatt:

  • Starttid SKAL BESTILLES i Golfbox FØR du ankommer banen!
  • Proshopen kan slå sammen spillegrupper bestående av 1 eller 2 spillere.
  • Max antall spillere tillat i en gruppe er 4.
  • Være klar på første utslag til tiden.

Ved å ikke overholde disse bestemmelsen vil det kunne resulterer i bortvisning og at banen stenges