En regelpåminnelse for å unngå skader.

Regel 13.1f pkt. 2 – Fritak må bli tatt. Når det er påvirkning av en feil green, må spilleren ikke spille ballen som den ligger.
Isteden må spilleren ta fritak uten straff ved å droppe ballen i fritaksområde (se regel 14,3).

Bildene viser en hendelse på hull 9, hvor noen ikke har fulgt reglene og slått ballen fra feil green og mot green på hull 2.

Våre greenkeepere legger daglig ned masse arbeid i det å få greenene fine., Derfor er det synd at det er noen som ikke følger reglene og forårsaker slike skader. Vi håper at vi slipper å se slike ting flere ganger.