Bamble Golfklubb avholder hvert år klubbmesterskap i ulike klasser og i ulike spilleformer.
I denne listen er det bare Klubbmestere etter at 9-hulls banen sto ferdig i 2008 som er tatt med.

År

Herrer

Damer

Senior

2008

Morten Clausen

Anne Th. Petersen

Lenart Johannessen

2009

Øystein Paulsen

Hilde Grava

Tore Strøm-Gundersen

2010

Ole Martin Kjørstad

Hilde Grava

Tore Strøm-Gundersen

2011

Ole Martin Kjørstad

—-

Tore Strøm-Gundersen

2012

Øyvind Sørensen

Ann Torild Flaten

Tore Strøm-Gundersen

2013

Lars A. Berge

—-

Stig Roaas

2014

Lars A. Berge

Ann Torild Flaten

Roy Hafredal

2015

Tom Arne Baann

Hilde Grava

Arne Øverås

2016

Martin Tande

—-

Ann Torild Flaten

2017

Martin Tande

Hilde Grava

Dag Holmberg

2018

Roar Kristiansen

Ann Torild Flaten

Roar Kristiansen

2019

Roar Kristiansen

 —–

Roar Kristiansen

2020