Styret & komiteer

Leder Tom Hvarnes leder@bamblegolfklubb.no 917 27 744
Nestleder Joakim Olsen nestleder@bamblegolfklubb.no 900 59 310
Økonomi Jens Holløkken okonomi@bamblegolfklubb.no 992 37 193
Sekeretær Frank Herregården sekereter@bamblegolfklubb.no 900 71 218
Arrangement Joakim Olsen turnering@bamblegolfklubb.no 900 59 310
Styremedlem Randi Labråthen    
Styremedlem Lise Lotte Tangvald   908 39 275
Varamedlem Tom Halvorsen   915 86 535