Innmeldingskjema - Bamble Golfklubb

dd.mm.yyyy
Det er inkludert et eksemplar til husstanden. Ønsker man flere eksemplarer i husstanden, medfører det et tillegg i medlemsavgiften.
Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Eventuell utmelding av Bamble Golfklubb må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil medlemskontingent for samme medlemskategori bli krevd for påfølgende år. Faktura for medlemsavgiften blir sendt deg når klubben mottar innmeldingsskjemaet. Første gangs utstedelse av Golfkortet: Ved registrert innbetalt medlemskontingent. Fornyelse av Golfkortets gyldighet: Ved registrert innbetalt medlemskontingent og oppfylt krav fra NGF.