Innmeldingskjema - Bamble Golfklubb

dd.mm.yyyy
Det er inkludert et eksemplar til husstanden. Ønsker man flere eksemplarer i husstanden, medfører det et tillegg i medlemsavgiften.
Klubbens medlemmer forplikter seg til å betale de vedtatte kontingenter fastsatt på årsmøtet. Eventuell utmelding av Bamble Golfklubb må skje skriftlig innen 31. desember, ellers vil medlemskontingent for samme medlemskategori bli krevd for påfølgende år. Førstegans utstedelse av Golfkortet gjøres straks medlemskontingenten er registrert innbetalt til kontonr: 2601 33 08569. Norges Golfforbund utsteder da Golfkortet. Fornyelse av Golfkortets gyldighet: Ved registrert innbetalt medlemskontingent og oppfylt krav fra NGF.