Medlemskontingent 2023 - Bamble Golfklubb

Type medlemskapPris pr. årType medlemskapPris pr. år
Hovedmedlem m/fritt spill (årsgreenfee)Kr 5 600,-Hovedmedlem m/medlemsgreenfeKr 3 500,-
Familiemedlem m/fritt spill (årsgreenfee)Kr 5 000,-Familiemedlem m/medlemsgreenfeKr 2 900,-
Ung voksen (25-30 år) m/fritt spillKr 3 000,-Eldre junior (20-24 år)
m/fritt spill
Kr 1 800,-
Junior (13-19 år)
m/fritt spill
Kr 800,-Knøtt (0-12 år)
m/fritt spill
Kr 300,-
Ja, jeg vil gjerne bli medlem: