Medlemskontingenten 2020.

Nå er det viktig at alle betaler medlemskontingenten for 2020.

Vi ser nå at det lempes noe på tiltakene som er iverksatt for trening og aktiviteter innenfor noen idretter.
Vi håper nå at myndighetene også kan godkjenne forslagene fra Norges Golfforbund. De har lagt frem noen forslag på tiltak som kan iverksettes for minimer smitterisikoen ved golfspill.

Bamble Golfklubb er klar til å åpne banen når som helst, men det forutsetter at medlemskontingenten er betalt, og myndighetenes godkjennelse.

Kanskje vi er i gang til nesten normal tid i år også.