Oktober Tirsdagsgolf.

Vi fortsetter med en ny Tirsdagsserie i oktober. Den starter allerede først kommende tirsdag og varer da i 4 tirsdager fremover. Av de 4 rundene vil det være de 2 beste resultatene som teller. Det lages en egen sammenlagtliste for oktober og den med høyeste sum av sine to beste runder er vinner.

«Hidden Hole» fra den ordinære Tirsdagsgolfen går videre.

Være obs på at det ikke vil være mulig med noe senere starter en ca. 16.30 på grunn av mørket. Ved overskyet være vil man måtte regne med å starte tidligere.