Pro – Timer

Henrik Bjørelind fra Larvik Golfklubb vil også i år komme til Bamble Golfklubb for å ha pro-timer.

En Pro-time var i 25 minutter og koster kr 380,-. Betaling for Pro-timen gjøres på Vipps til nr. 11891

Henrik er da tilgjengelig følgende dager:
Søndag 25. April fra kl. 11.00 til 15.30
Tirsdag 18. Mai fra kl. 10.00 til 13.30
Tirsdag 1. Juni fra kl. 10.00 til 13.30
Tirsdag 15. Juni fra kl. 10.00 til 13.30
Tirsdag 6. Juli fra kl. 10.00 til 16.30
Tirsdag 17. August fra kl. 10.00 til 13.30
Lørdag 18. September fra kl. 10.00 til 13.30

Kontakt Pro-Shop på telefon 35 97 65 01 og påmelding