Selv vinterstid skjer det ting på golfbanen.

Selv om gradestokken viser nesten tosifret antall blå grader, så er gjengen i gang med å forberede kommende sesongen. Det jobbes for fullt med rydding, nye vei og overbygg på rangen.

Nytt på Rangen

Nede ved rangen har man nå fått ballmaskinen under tak, laget isolert garasje til golfbil og noen treningsplasser under tak.

Overbygg med garasje
Overbygg med garasje
Ny vei bygges.

Det jobbes også for fullt med å lage ny vei opp fra hull 7 til hull 8. Den legges nå en god del til venstre for den gamle veien. Dermed så blir det ikke så bratt og den vil også gå helt opp til toppen ved utslaget på hull 8.

Ny vei fra hull 7 til hull 8.
Ny vei fra hull 7 til hull 8.
Ny vei fra hull 7 til hull 8.
Ny vei fra hull 7 til hull 8.
Ny vei fra hull 7 til hull 8.
Ny vei fra hull 7 til hull 8.
Ny vei fra hull 7 til hull 8.