Støtt våre sponsorer - de støtter oss!

Våre sponsorer er viktig for oss som en klubb som drives på frivillig innsats, engasjement og hjerte for golf. Sponsormidlene er derfor kjærkomne midler i vår klubbkasse, og bidrar i stor grad til å kunne opprettholde en best mulig banekvalitet og utvikling av klubben. Så tusen takk til alle våre kjære støttespillere!