Generelle Turneringsbestemmelser
Bamble Golfklubb

Turneringer i Bamble Golfklubbs regi spilles i henhold til Golfeglene og regler for etikette, NGFs Handicapbestemmelser, regler for amatørstatus, NIFs bestemmelser om doping, NIFs formålsparagraf om alkohol, lokale regler for Bamble Golfklubb og eventuelle turneringsbesemmelser fastsatt for den enkelte turnering.

Klasseinndeling
Klasseinndelinger fastsettes i bestemmelser for den enkelte turnering.
Ved færre en 5 deltagere i en klasse, flyttes disse til nærmeste naturlige klasse.

Påmelding
Påmelding til klubbturneringer skjer i Golfbox eller i resepsjonen på klubbhuset, innen oppsatt påmeldingsfrist. Påmeldingsfrist er kl 18.00 dagen før turnering. Turneringer som har færre enn 15 påmeldte deltakere, kan avlyses av turneringskomiteen.

Startlister
Startlisten vil være tilgjengelig på Golfbox og klubbens internettsider dagen før turneringen. Ved senere endring av startlistene, kan spillere ikke gis endret starttid med mer enn 20 minutter, uten på forhånd å ha samtykket til det.

Oppmøte
Seneste oppmøte i sekretariatet før start er 30 minutter. Startkontingent betales før start. Gi beskjed om forfall i god tid. Og ikke stille til start uten gyldig grunn, er usportslig opptreden, og kan føre til reaksjon.

Scorekort/resultater/premiering
Det er spillerens ansvar å avklare eventuelle spørsmål med komiteen, at scorekortet er korrekt utfylt og signert før det leveres inn. Resultatlister offentliggjøres i Golfbox, på klubbens hjemmeside og oppslagstavle. Uavhentede premier oppbevares i proshop. Premier som ikke er avhentet innen 2 mnd. etter turneringen tilfaller klubben.

Order of Merit (OoM)
Det tildeles OoM poeng i alle klasser for de turneringer som er fastsatt av turneringskomiteen skal inngå i OoM. Poengene tildeles etter fastsatt tabell ut i fra hvilken kategori turneringen er klassifisert. Det tildeles ikke poeng i klasser med færre enn 5 deltagere.

Ved lik plassering tildeles laveste handicap den høyeste poengsum for gjeldene plassering, unntatt dersom annet er satt i den enkelte turnerings bestemmelser.

Klagefrist
Eventuelle protester må innleveres senest en time etter innleveringen av scorekortet.

13. Juni 2014