Ureglementert spill på Gumøy

Det har dessverre kommet inn flere rapporter på medlemmer av Bamble Golfklubb om ureglementert spill på Gumøy i sommer.

Det er f. eks. skrevet inn – og betalt greenfee – for 2 spillere og så har det observert 4 spillere i gruppen.  Dette er blitt observert flere ganger.
Dette er ikke i henhold til vår avtale med Gumøy Golf om greenfee-spill for Bambles medlemmer!

Spill på Gumøy – som er ubetjent – er basert på tillit og at alle følger lojalt opp om gjeldende regler.
Snikspill er noe alle klubber ser svært alvorlig på. Dette er noe som også er observert i Bamble

Har du noe kjennskap til dette, kan du ta kontakt med Helge Kimerud på telefon 930 87 765, før vi iverksetter mer undersøkelser rundt saken.

Mvh
Bamble Golfklubb og Bamble Golfdrift AS