Wilson demodag – 1. Juni.

Wilson Demodag Onsdag 1. Juni fra kl. 14.00 til 18.00.
Kent fra Wilson vil være på Bamble Golfklubb og vil vise frem årets nyheter.